Wednesday, April 24, 2013

kulitan with the mata H and with "GWIYOMI" on a wednesday (april 24, 2013)

april 24, 2013... wednesday...

green striped sleeves (H&M), brown pants (paddocks), red and white slip-ons (GBX), red strap antique watch, assorted  bracelets, pixelated shades (korean)
first LUNCH! patak patak 32 each!from AL!JIVONY! aka GWIYOMI!
fresh from PUERTO!


habang ang mga mata H ay nasa barcenaga gym...
gawa muna report at kape kahit mainit!

with harharvester and narcoleptic nestor!

ang poong nazareno?!

ang sto nino?! ay si GWIYOMI pala! ;)
uy si Grace nahihiya pa sa bagong MHO na si Jayson...
harhar!
ang saya saya!
ang init init!

...
chen

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...