Thursday, May 2, 2013

"best before" CARBONARA ala AL and the fertility goddess/standard days deity on a thursday (may 2, 2013)

may 2, 2013... thursday...

purple striped sleeves (ted baker), blue jeans (penshoppe), green/orange striped belt (sm), yellow sneaks (nike)

arm party
antique face watch (korean), garrison strap (asprey), assorted bracelets (thrifted, souvenir, korean) madami bang kuto? harhar ;)


BEST BEFORE: today...
kaya mag carbonara tayo!
kulang sa alat!
kaya lagyan ng ASIN!

ang matabang na tsaa ni jivony!
yung totoo! TABANG ba ang theme for today?!

heto na ang 
FERTILITY GODDESS!
or
STANDARD DAY DEITY!
isang hipo mo lang buntis ka na at manganganak ka na din the next day! harhar ;) 

naisalin na kagad ang corona?!

ang mga LOLs harhar ;)

edited pics!
fertility goddess! standard days deity!
JIVONY!

queen of injury!
gracia disgrasya!
GRACE!

ang mga LOLs!
JAMICH!
NESROW!
nestor and row!


super init still!

...
chen
P.S.
pics from WWW
cute huskies!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...