Sunday, August 19, 2012

InterBarangay Basketball League 2012 day 7 PLUS dance rehearsal on a thursday (aug 16, 2012)

aug 16, 2012... thursday...
InterBarangay Basketball League 2012 day 7 PLUS dance rehearsal

 green polo shirt (municipal uniform), khaki pants (paddock's), red mid cut boots (nike brazen 6.0), black and silver chrono watch (invicta)

inspector from regionthen back at bahay tuklasan for dance practice...back to the ballgamewatching taped dance rehearsal


naubusan ng yelo sa aming usual na bilihan...
so lipat muna...

not as good as the usual

akala ni sheena pauwi na sina jabeth at carla, papunta lang pala sa CR...
kung umalis ka...

di ka nakapagpa picture kay capati
i love this game!

...
chen

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...