Monday, December 16, 2013

BNS 4th Quarter meeting on a monday (dec 16, 2013)

dec 16, 2013... monday...
BNS 4th Quarter meeting...
thanks JC...
sana masarap...ang mga BNS ang nakabinyag sa bagong di pa gawang BEMONC... lols
lunch! with inihaw na pork ni jiv... aka sunog na footlong... lols
regular yum with cheese and EGG? lols

attackofthekillerccs
wrong spelling wrong... lols

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...