Wednesday, December 5, 2012

LSB at Mahabang Parang on a thursday (nov 29, 2012)

nov 29, 2012... thursday...
lakbay serbisyo sa barangay program at mahabang parang, naujan, oriental mindoro...


lots of patients...
few meds...
long weekend!
yey!

...
chen

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...